لینک های دسترسی

Breaking News

مراسم يادبود از عساکر آلمانی در کابل - 2002-12-30


يوهانس راو، رئيس جمهور و ساير مامورين عاليرتبهء آلمان در مراسم يادبود از . عساکر آلمانی که در يک سانحهءهليکوپتر در افغانستان هلاک شدند اشتراک ورزيدند. يوهانس راو نام هفت عسکر را که بين سنين 24 و 53 قرار داشتند قرائت کرده و از آنها بخاطر خدمات شان برای وطن تشکر کرد. او در اجتماع اعضای خانواده و دوستان اين عساکر گفت که آنها جان های شان را در راهء يک خدمت بزرگ و يک داعيهء عاذلانه از دست دادند. پيتر شتروک، وزير دفاع و يوشکا فشر، وزير خارجهء آلمان نيز بعنوان پشتيبانی از ادامهء حضور آلمان در ماموريت حفظ صلح در افغانستان اشتراک کرده بودند. سانحهء سقوط هليکوپتر بدترين سانحه برای عساکر آلمان از وقت آغاز ارسال عساکر برلين در ماموريت صلح بين المللی بود.

XS
SM
MD
LG