لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشت دو مليون پناهندهء افغان بوطن شان طی يک سال گذشته - 2002-12-30


ملل متحد ميگويد از وقت سقوط طالبان باينطرف بيش از دو مليون افغان بوطن بازگشته اند که بمراتب بيشتر از توقع بود. کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان ميگويد بيش از يک مليون و 800 هزار افغان از ساير کشورها به افغانستان بازگشته اند و بيش از 250 هزار افغان در داخل کشور به زادگاه های شان بازگشته اند. کارمندان ملل متحد توقع داشتند در حدود يک مليون و 200 هزار پناهنده بوطن باز گردند. يک سخنگوی کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان ميگويد قلت مواد اساسي بشمول خيمه، کمپل، بخاری و ديگدان، مواد سوخت و ترپال وجود دارد. چنين اقلام مخصوصاً در فصل زمستان مورد نياز است. نطاق به خبرنگاران در کابل گفت که بکمک بيشتر بين المللی نيازمندی وجود دارد زيرا توقع ميرود تا يک و نيم مليون پناهندهء ديگر در سال آينده باز گردند.

XS
SM
MD
LG