لینک های دسترسی

گلوله باری عسکر پاکستانی بر يک عسکر امريکائی - 2002-12-31


قوای نظامی ايالات متحده بعد ازان بروز يکشنبه بر سرحد افغانستان و پاکستان بم پرتاب نمود که يک عسکر پاکستانی يک عسکر گزمهء امريکائی را هدف گلوله قرار داد. آژانس خبرگزاری رويتر از قول مامورين پاکستانی گزارش ميدهد که بم بر يک مدرسهء متروک مذهبی در داخل قلمرو پاکستان اصابت کرد ولی جراحاتی را سبب نگرديد. قوای نظامی ايالات متحده ميگويد اين واقعه در نزديک قريهء شکين افغانستان رخ داد. اين منبع امريکائی گفت عساکر ايالات متحده با يک واحد پاکستانی کمک ميکردند. در يک بيانيهء ايالات متحده گفته شده عسکر سرحدی پاکستان وقتی آتش گشود که عسکر گزمهء ايالات متحده از او خواست بجانب پاکستانی سرحد مراجعت نمايد. بعد ازانکه عسکر پاکستانی بيک عمارت دران نزديکي فرار کرد، يک طيارهء جنگی ايالات متحده يک بم 226 کيلوگرامه را در منطقه پرتاب کرد. ايالات متحده ميگويد از نزديک با پاکستان همکاری ميکند تا خسارهء واقعهء روز يکشنبه را ارزيابی نمايد. عسکر مجروح بيک شفاخانه در آلمان انتقال داده شده و وضع او ثابت خوانده شده است. ايالات متحده و پاکستان در قسمت تعقيب و دستگيري اعضای شبکهء دهشت افگنی القاعدهء اسامه بن لادن همکاری ميکند.

XS
SM
MD
LG