لینک های دسترسی

Breaking News

وزير دفاع فرانسه با حامد کرزی ملاقات کرد - 2002-12-31


ميشل ايو مغی، وزير دفاع فرانسه بروز سه شنبه در کابل قبل از اشتراک در مراسم سال نو قوای بين المللی حافظ صلح، با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان ملاقات کرد. آژانس خبرگزاری رويتر از قول وزير دفاع فرانسه گزارش ميدهد که مذاکراتش با کرزی بر لزوم انکشاف مؤسسات افغانی و مبارزه با توليد مواد مخدر متمرکز بود. او همچنان گفت ميخواهد علائق نظامی و فرهنگی را با افغانستان تحکيم بخشد. عساکر فرانسوی و امريکائی مجلوبين افغان را برایيِک اردوی ملی جديد تربيه می کنند. حکومت افغانستان بمنظور توسعهء نفوذ خود بخارج کابل بيک اردوی ملی ضرورت دارد. علاوتاً در حدود 500 عسکر فرانسه در قوای 22 مليتی حافظ صلح در کابل خدمت ميکنند. خانم ايو مغی بخبرنگاران گفت از ديدار قبلی اش در شش ماه پيش باينطرف چنين معلوم ميشود که وضع در کابل بهتر شده است. خانم ايو مغی قبل از ملاقات با حامد کرزی در حدود نيم ساعت با محمد ظاهر شاه پادشاهء سابق افغانستان ملاقات نمود.

XS
SM
MD
LG