لینک های دسترسی

Breaking News

احتجاج سياستمداران پاکستانی بمقابل پرتاب بم بر سرحد بين افغانستان و پاکستان - 2003-01-01


سياستمداران پاکستانی در شمال غرب آن کشور عليهء انچه ي حملهء بم ايالات متحده در امتداد سرحد افغانستان و پاکستان می خوانند احتجاج کرده اند. قوای نظامی ايالات متحده ميگوِيد يک بم را يکشنبه بعد ازان در قلمرو افغانستان پرتاب کرد که يک محافظ سرحدی پاکستان بر يک گزمهء ايالات متحده آتش گشوده و يک عسکر امريکائی را مجروح ساخت. ولی ساکنين مناطق قبايلی ولايت شمال غربی پاکستان ميگويند بم های ايالات متحده بر يک مدرسهء متروک در پاکستان افتاد. تلفات و يا جراحاتی رخ نداده است. اين ولايت سرحدی پاکستان تحت کنترول احزاب تندرو مذهبی قرار دارد و شورای ولايتی بروز چهارشنبه قطعنامه ای را بتصويب رسانيده و اين حمله را منحيث ضربه ای بر حاکميت و استقلال پاکستان محکوم کرد. قوای ايالات متحده و پاکستان از بيش از يک سال باينطرف در تعقيب و دستگيری بقايای القاعده و طالبان در افغانستان همکاری ميکنند.

XS
SM
MD
LG