لینک های دسترسی

Breaking News

قوماندان قوای بين المللی حافظ صلح بخاطر جنگ عراق اظهار نگرانی کرد - 2003-01-06


قوماندان قوای بين المللی حافظ صلح در افغانستان مي گويديک جنگ تحت رهبری ايالات متحده عليهء عراق شايد دهشت افگنان را تحريک کنند حملات را عليهء خارجيان تشديد نمايند. جنرال حلمی اکين زرولو، قوماندان قوای امداد امنيتی بين المللی بروز دوشنبه بخبرنگاران گفت کسانی که با عراق همدردی دارند شايد خارجيان را در افغانستان هدف قرار بدهند، بشمول منسوبين نظامی، کارمندان سازمان های خيريه و تجار و سرمايه داران. او گفت قوای چندين مليتی هم اکنون مساعی جمع آوری اطلاعات استخباراتی را بمنظور جلوگيری از حملات در کابل تشديد کرده و اين تدابير را در صورت شعله ور شدن جنگ توسعه خواهد داد. اما او گفت ضرورتی برای افزايش در تعداد قوای چهار هزار و ۳۰۰ نفری حافظ صلح و يا توسعهء ماموريت آنها بخارج کابل نمی بيند. جنرال زورلو گفت قوای حافظ صلح همراه با مقامات افغانی به کشف توطئه های حملات دهشت افگنی ادامه ميدهند. او گفت قوای حافظ صلح بروز پنجشنبه از يک مکتب مواد منفجره يافتند.

XS
SM
MD
LG