لینک های دسترسی

Breaking News

ادارهء پناه گزينان ملل متحد  در مورد بازگشت پناهندگان خواستار احتياط شد - 2003-01-06


ادارهء پناه گزينان ملل متحد ميگويد درين مورد نگرانی دارد که يک تعداد زياد پناهندگان افغان که در سال جاری بوطن باز می گردند، فشار زيادی را بر زيربنای متزلزل کشور وارد مينمايند. کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان می گويد بيش از دو مليون پناه گزين در سال گذشته به افغانستان مراجعت کردند و کشور شان را مخروبه يافتند. آن اداره می گويد توقع می رود در سال جاری يک و نيم مليون پناه گزين بوطن مراجعت کنند. اما کمشنری ملل متحد هشدار می دهد اين پناه گزينان بايد اول در مورد مشکلاتی فکر کنند که آنها احتمالاً به آن روبرو خواهند شد. مامورين کمشنری می گويند کار در سراسر افغانستان ناياب است و خدمات صحی مناسب وجود ندارد. آنها همچنان می گويند آب آشاميدنی و وسايل مبرز بصورت گسترده ای قلت دارد. پيتر کسلر نطاق کمشنری عالی ملل متحد برای پناه گزينان می گويد ملل متحد بيم دارد کشورهای غربی شايد کوشش کنند پناهندگان افغان را مجبور سازندقبل از وقت بوطن مراجعت نمايند. او می گويد کشورهای غربی بايد بازگشت کسانی را که پناهندگی سياسی شان قبول نشده طوری بصورت تدريجی بسازند که بر زيربنای کشور فشار وارد ننمايد. او همچنان می گويد اين کشورها بايد ارسال پناهندگان را تا ختم زمستان معطل قرار دهند.

XS
SM
MD
LG