لینک های دسترسی

Breaking News

فرصت نهائی برای کوريای شمالی - 2003-01-06


ادارهء بين المللی انرژی اتمی به کوريای شمالی يک فرصت نهائی را اعطا کرده تا از تقاضاها مبنی بر منصرف شدن از پروگرام اسلحهء ذروی و اجازه دادن به مفتشين اسلحه که هفتهء گذشته اخراج شده بودند، پيروی کند. محمد البرادی، مدير عمومی ادارهء بين المللی انرژی اتمی بروز دوشنبه گفت پيروی نه سرپيچی طريق خاتمه دادن مقابله روی پروگرام ذروی برای کوريای شمالی است. او گفت اگر پيونگ يانگ مسير خود را تغير ندهد، موضوع به شورای امنيت ملل متحد ارجاع خواهد شد. اين مفتشين بعد ازان از کوريای شمالی اخراج شدند که آن کشور کمره های مراقبتی وساير سامان آلات تحفظی را از مجتمع ذروی سانگ بيون در شمال پيونگ يانگ برداشتند. ادارهء اتمی بين المللی برای متابعت کوريای شمالی تاريخی تعيين نکرده است.

XS
SM
MD
LG