لینک های دسترسی

Breaking News

دو طيارهء مسافربر آريانا بخاطر بيم طياره ربائی در امارات فرود آمد - 2003-01-07


دو طيارهء مسافربر شرکت هوائی آريانا بعد ازان در امارات متحد عربی فرود آمد که خطر ربودن در حد اقل يک طياره احساس شد. اين طيارات آريانا حجاج را از هرات به عربستان سعودی انتقال ميدادند. ميرويس صادق، وزير هوانوردی ملکی افغانستان ميگويد قوای ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده در افغانستان سؤ ظن پيدا کرد که يک رباينده يا بم در يکی از طيارات موجود است. مامورين در دوبی طياره را بيکي از پايگاه های نظامی رهنمائی کردند. درانجا مسافرين فرود آمده و طياره تلاشی شد. اما مامورين افغانی و امارات گفتند نشانه ای از کدام طياره ربائی نديدند. به طيارات اجازه داده شد بسوی مقصد اصلی که جدهء عربستان سعودی است پرواز نمايند.

XS
SM
MD
LG