لینک های دسترسی

Breaking News

فارغ التحصيلان جديد اردوی ملی افغانستان - 2003-01-08


اردوی ملی جديد افغانستان، 400 فارغ التحصيل جديد داشت. اين عساکر تازه امروز در کابل از کورس تعليمی فارغ شدند. طبق گزارش اردوی جديد در حال حاضر بيش از 2000 عسکر دارد که بمراتب کمتر از 70 هزار عسکريست که مامورِين حکومت ميگويند برای تشکيل اردوی جديد لازم است و ميخواهند تا دو سال ديگر تربيه کنند. حکومت افغانستان اميدوار است که اردوی ملی در قسمت وحدت ملی کشور کمک کند و کنترول حکومت را بر همهء کشور توسعه دهد که بخش های آن هنوز تحت کنترول جنگ سالاران و مليشيای آنهاست. طبق گزارش يک عدهء زياد عساکر جديد بخاطر معاش کم اردوی ملی را ترک می کنند. صاحب منصبان نظامی ايالات متحده و فرانسه رهبری تعليمات عساکر افغانی را بعهده دارند. جنرال ريچارد مايرز رئيس عمومی ارکان حرب ايالات متحده ميگويد 600 عسکر ديگر تحت تربيه قرار دارند.

XS
SM
MD
LG