لینک های دسترسی

Breaking News

دسيسهء اقارب مرد را بزندان انداخت - 2003-01-10


۰پوليس فرانسه می گويد يک حمال در ميدان هوائی پاريس که به ظن دهشت افگنی دوهفته قبل توقيف گرديده بود ظاهراً هدف دسيسهءاقارب خود قرار گرفته بود. . آژانس خبر رسانی فرانسه گزارش می دهدکه اين مرد امروز آزاد خواهد گرديد. پوليس عبد الرزاق باالصغير را که بيست و هفت سال عمر دارد بتاريخ بيست و هشتم دسمبر بعد از آن توقيف نمود که يک عسکر سابقه گزارش داد که او را ديده است سلاح ناريه در توقفگاه موتر ها در ميدان هوائی پاريس در موترش بود.مامورين پوليس اکنون می گويند اين شاهد اکنون اعتراف کرده که به خسر برهء سابق اين مرد کمک کرده تا اين دسيسه را برای توقيف او طرح کند. تحقيق کنندگان يک تفنگچه ، یگ تفنگ خودکار ، مواد منفجرهء پلاستيکی و وسايل انفجار دهنده را در موتر بالصغير يافتند.

XS
SM
MD
LG