لینک های دسترسی

Breaking News

جامعهء بين المللی تصميم کوريای شمالی را مبنی بر خروج از معاهدهء عدم انتشار اسلحهء ذروی محکوم کرد - 2003-01-10


جامعهء بين المللی تصميم کوريای شمالی را برای خروج از معاهدهء جهانی عدم انتشار سلاح ذروی محکوم کرده است. جاپان ، روسيه ، فرانسه ، برتانيه ، آستراليا و ايالات متحده درجمله کشور های هستند که از کوريای شمالی خواسته اند تصميم خود را بر گرداند و اين مساله را از طرق ديپلوماتيک و مسالمت آميز حل کند. فرانسه و برتانيه از شورای امنيت ملل متحد تقاضا کرده اند که اين مساله بدست گيرد درحاليکه آستراليا می گويد در نظر دارد يک هيئت ديپلومات های عالی رتبهء خود را هفتهء آينده به پيونگ يانگ بفرستد. چين نزديکترين متحد پيونگ يانگ وعده کرده که به مساعی خود برای حل اين بحران بطريق مسالمت آميز ادامه خواهد داد . در مذاکرات بين رئيس جمهورروسيه و صدراعظم جاپان در ماسکو دو رهبر از کوريای شمالی خواستند که بر تصميم خود غور مجدد کند.

XS
SM
MD
LG