لینک های دسترسی

Breaking News

قحطی در اتيوپيا و اريتريا - 2003-01-10


يک عضو مجلس نمايندگان کانگرس ايالات متحده کمک بلادرنگ را برای جلو گيری از توسعهء قحطی در ايتيوپيا و اريتريا تقاضا کرده است. فرنک ولف عضو کانگرس ايالات متحده می گويد اگر تا سه ماه ديگر کمک نرسد هزاران نفر از گرسنگی هلاک خواهند شد. فرنک ولف عضو کانگرس ازحزب جمهوری خواه از ايالت ورجينيا اخيراً از ساحات خشکسالی زدهء اتيوپيا و اريتريا ديدن کرده است. وی می گويد قحطی فعلی در اتيوپيا شديد تر از فاجعهء خشکسالی دو دهه قبل خواهد بود. يازده مليون نفر در اتيوپيا و يک و نيم مليون نفر ديگر در اريتريا به کمک عاجل غذائی ضرورت دارند. ۰

XS
SM
MD
LG