لینک های دسترسی

ايالات متحده: عراق اسلحهء تأثير و تخريب چمعی دارد - 2003-01-10


۰ايالات متحده می گويد عراق اسلحهء دارای تاثير و تخريب جمعی دارد گر چه مفتشين اسلحهء ملل متحد تا هنوز علائمی از اسلحهء ممنوعهء بيولوژيکی ، کيمياوی و يا ذروی نيافته اند. اری فلايشر نطاق قصر سفيد ديروز به خبر نگاران گفت حکومت رئيس جمهوربُش بحيث يک حقيقت می داند که عراق چنين اسلحه دارد ولی توانسته آنرا پنهان سازد. هانس بلکس رئيس هيئت مفتشين اسلحهء ملل متحد ديروز به شورای امنيت ملل متحد گزارش داد که شش هفته پاليدن علائمی از اسلحهء ممنوعه را نشان نداد. ولی وی می گويد تضمينی وجود ندارد که عراق اسلحهء ممنوعه نداشته باشد.

XS
SM
MD
LG