لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان عمليهء تشکيل اردوی ملی را تسريع کرد. - 2003-01-13


حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان چهار کميسيون را جهت تسريع خلع سلاح جنگ سالاران محلی و تشکيل اردوی جديد ملی ايجاد کرده است. مقامات اين اقدام را بروز يکشنبه اعلام کردند. آنها گفتند حامد کرزی اميدوار است کميسيون های جديد او را قادر سازد صلاحيت حکومت افغانستان را بخارج کابل توسعه بدهد. قوای حافظ صلح بين المللی امنيت را در کابل فراهم ميکند. حامد کرزی در جريان يک جلسهء روز شنبهء کميسيون دفاع ملی، رؤسای کميسيون ها را معرفی کرد. در عين زمان يک گروهء ناشناس که خود را اردوی مخفی مجاهدين مسلمان ميخواند مسؤليت بيش از 50 حمله را بر امريکائيان و متحدين شان در افغانستان بعهده گرفته است. اين گروه گفت که در عقب حملات بر پايگاه های ايالات متحده در سرحدات شرقی افغانستان، سفارت ايالات متحده در کابل و مقر قوای حافظ صلح بين المللی قرار داشته است. اين گروه طی پخش اوراقی بروز يکشنبه اين ادعا را بعمل آورده و همچنان گفته است که اعضای رژيم برانداخته شدهء طالبان سؤ قصد ناکام بر جان حامد کرزی را در قندهار و سوزانيدن مکاتب را در غرب کابل براه انداخته بودند. در عين زمان يک روزنامهء پاکستانی نوشته است که بقايای طالبان فتوائی صادر نموده خواستار کشتن رئيس دولت انتقالی گرديده است. صفحهء کمپيوتری روزنامهء ديلی تايمز لاهور نوشته است درين فتوا حامد کرزی منحيث يک کافر محکوم گرديده زيرا از غير مسلمانان عليهء مسلمانان حمايت ميکند.

XS
SM
MD
LG