لینک های دسترسی

Breaking News

مظاهرات معلولين در کابل - 2003-01-14


صدها معلول جنگ افغانستان در کابل بروز سه شنبه مظاهره نموده و حکومت را متهم نمودند که در مورد آنها توجه نميکند. پوليس مانع آنها شد تا به قصر رياست جمهوری بروند ولی به چندين نمايندهء آنها اجازه داده شد تا جهت ملاقت با حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی به ارگ بروند. مظاهره چيان که بسياری شان در چوکی های عرابه دار بودند و يا بکمک عصا راه ميرفتند ميگويند که حکومت ماه هاست که برای شان معاش تقاعدی نداده است. آنها شکايت کردند که معاش ماهانه ای که برای شان وعده داده شده بود و در حدود دو دالر در ماه است کم است و ميخواهند حکومت برای شان معاش بيشتر و فرصت کار مهيا سازد. احتجاج کنندگان همچنان از حکومت ميحواهند تا حساب بدهد که کمک بين المللی را چگونه بمصرف ميرساند. آنها حکومت را متهم کردند که کمک بين المللی را که برای آنها ارسال ميشود مورد سؤ استفاده قرار ميدهد. از اثر 20 سال جنگ ده ها هزار افغان معلول شده اند.

XS
SM
MD
LG