لینک های دسترسی

Breaking News

ايالات متحده ميخواهد بازسازی افغانستان را تسريع کند. - 2003-01-15


يک مامور عاليرتبهء دفاعی ايالات متحده ميگويد ايالات متحده می خواهد مساعی بازسازی افغانستان را تسريع کند. پال ولفوويتس، معاون وزارت دفاع ايالات متحده ميگويد مساعی بازسازی افغانستان ميتواند سريعتر ازين شود. او اين موضوع را امروز در محضر خبرنگاران در کابل بيان کرد. ولفوويتس همراه با دو زاکيم رئيس امور مالی وزارت دفاع از پروژه های بازسازی افغانستان که برهبری قوای نظامی ايالات متحده جريان دارد ديدن ميکند. اين دو مامور از يک شفاخانهء زنانه که تحت باز سازی قرار دارد و از شاهراهء کابل قندهار ديدن نمودند. ايالات متحده تعهد نموده که افغانستان را بعد از 20 سال جنگ بازسازی نمايد. آقای ولفوويتس همچنان ميگويد ايالات متحده اجازه نخواهد داد که جنگ احتمالی در عراق بر تعداد عساکر در افغانستان تاثير نمايد. ايالات متحده در حدود هشت هزار عسکر در افغانستان دارد که در جستجوی بقايای حکمروايان طالب و شبکهء دهشت افگنی القاعده ميباشند. معاون وزرات دفاع متعاقباً با حامد کرزی، رئيس دولت مؤقت افغانستان در قصر رياست جمهوری ملاقات نمود. آقای ولفوويتس که شخص شماره دو در وزارت دفاع است ميگويد مساعی بازسازی افغانستان يک طريق کمک در ايجاد ثبات دران کشور است. او گفت ساير کليدها ايجاد ثبات، اردوی جديد ملی و ايجاد مشاغل خوب برای افراد ملکی است. آژانس خبرگزاری اسوشيتد پرس از قول محمد قسيم فهيم، وزير دفاع افغانستان ميگويد ايجاد مشاغل مخصوصاً مهم است. او ميگويد افغان ها بايد از ذهنيت و روحيهء مقابله فراتر بروند و مردم بايد متقاعد گردند که زندگی ملکی را قبول کنند.

XS
SM
MD
LG