لینک های دسترسی

Breaking News

مامور ايرانی از روسيه ديدن کرد - 2003-01-15


مامورين ايران و روسيه ميگويند آنها ميخواهند ملل متحد نقش رهبری را در جنگ عليهء دهشت افگنی بعهده بگيرد. در يک بيانيهء وزارت خارجهء روسيه تذکر رفته که محسن امين زاده، معين وزارت خارجهء ايران و ايگور ايوانوف، وزير خارجهء روسيه روی اهميت برخورد ملل متحد با امور جهانی توافق دارند . در بيانيه گفته شده که بحران عراق بايد از مجرای دپلوماتيک حل و فصل گردد. بيانيه همچنان مشعر است که ملل متحد بايد نقش رهبری را در بازسازی افغانستان بعهده بگيرد. اين بيانيه بروز چهارشنبه در ختم سفر سه روزهء محسن امين زاده به روسيه منتشر شد.

XS
SM
MD
LG