لینک های دسترسی

Breaking News

وزير خارجهء پاکستان به واشنگتن می آيد - 2003-01-17


خورشيد محمود کسوری، وزير خارجهء پاکستان بروز شنبه به واشنگتن می آيد تا پاليسی مهاجرت ايالات متحده را مورد بحث قرار دهد که اتباع کشورهای عمدتاً اسلامی، بشمول پاکستان را مکلف می سازد تا ثبت نام شده و نشان انگشت شان گرفته شود. مامورين ايالات متحده می گويند هدف اين پاليسی مراقبت حرکت مردان کشورهائيست که فکر می شود دهشت افگنان دران فعال هستند. توجهء اين پاليسی بر مردانی است که از ۱۶ ساله بزرگتر هستند. خورشيد محمود کسوری می گويد پاکستان بايد ازين فهرست مستثنی گردد زيرا در خط مقدم جبهه عليهء دهشت افگنی قرار دارد. او می گويد نقش حياتی پاکستان در عمليات جهت از بين بردن شبکهء دهشت افگنی القاعده در افغانستان و طالبان حامی آن بايد برسميت نشاخته شود. ناظرين می گويند پاليسی جديد پاکستان از احساسات ضد امريکائی در پاکستان ناشی می شود، جائی که روزنامه ها تقريباً روزمره سرمقاله ها و تبصره های انتقادی نشر می کنند. يک خبرنگار صدای امريکا در اسلام آباد می گويد يک تعداد زياد پاکستانی ها قبل از ضرب الاجل ماهء آينده به پاکستان باز می گردند. او می گويد بسياری از بازگشتی ها اشاره کردند که بخاطر بيم از مقامات ايالات متحده فرار کردند که مبادا دستگير شده و بخاطر نداشتن اسناد معتبر اخراج گردند.

XS
SM
MD
LG