لینک های دسترسی

Breaking News

دهشت افگنی در برتانيه - 2003-01-17


يک قاضی برتانيه از آزاد کردن يک تبعهء يک کشور افريقای شمالی که به قتل يک فرد پوليس در جريان يک حملهء ضد دهشت افگنی در جريان هفته، متهم است، بقيد ضمانت نقدی امتناع ورزيده است. اين مظنون ۲۷ ساله امروز برای مدت کوتاهی در يک زندان مستحکم در لندن بمقابل قاضی ظاهر شد. اين مرد بقتل يک فرد پوليس و قصد قتل چهار تن ديگر در جريان يک عمليات در شهر مانچستر متهم می باشد. اين عمليات پوليس با رابطه به کشف هقتهء گذشتهء آثار زهر مهلک رايسين در يک اپارتمان در لندن صورت گرفته بود.

XS
SM
MD
LG