لینک های دسترسی

تحريکات برای کودتا در عراق - 2003-01-17


طبق گزارش عربستان سعودی روی پلانی کار می کند که با تشويق قوای نظامی عراق برای برانداختن صدام حسين در بدل عفو عمومی باستثنای مامورين ارشد، از جنگ جلوگيری نمايد. مجلهء خبری هفته وار تايم از قول منابع خبير گزارش ميدهد که مامورين عربستان سعودی پلانی را جداً تعقيب می کنند که بموجب آن جنرال های عراقی ترغيب می شوند تا عليهء صدام حسين، رئيس جمهور عراق، کودتا کنند. در عين زمان مجلهء خبری دير شپيگل آلمان گزارش می دهد که عراق در صدد اخذ تضميناتی است که بصدام حسين و مامورين ارشد عراقی اجازه داده شود بکدام کشور ديگر، احتمالاً يک کشور افريقائی تبعيد اختيار کنند. عراق در گذشته چنين گزارش ها را تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG