لینک های دسترسی

Breaking News

پروگرام ذروی کوريای شمالی - 2003-01-17


نوموهيون، رئيس جمهور منتخب کوريای جنوبی از ايالات متحده تقاضا نموده تا مذاکرات را با کوريای شمالی روی پروگرام ذروی پيونگ يانگ آغاز کند. نوموهيون می گويد بنظر او کوريای شمالی از مذاکرات استقبال خواهد کرد زيرا کدام راهء واقع بينانهء حل و فصل بحران را ندارد. نمايندهء عالی رتبهء روسيه برای آسيا می گويد به دپلوماسی بايد فرصت داده شود زيرا او متيقن است که اوضاع را می توان بطور مسالمت آميزی حل و فصل کرد. روسيه پلانی را ترويج می کند که باساس آن شبهء جزيرهءکوريا فاقد اسلحهء ذروی گردد. اين پلان همچنان خواستار تضمينات امنيتی در بدل کمک اقتصادی می شود. روسيه می گويد گفت و شنود را ترويج می کند ولی در بحران روی اعتراف کوريای شمالی مبنی بر پيشبرد پروگرام ذروی باوجود توافق مبنی بر متوقف ساختن آن در بدل دريافت مواد سوخت، ميانجی گری نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG