لینک های دسترسی

Breaking News

قاضی القضات افغانستان گفت تلويزيون کيبلی و تدريس مشترک دختران و پسران مغاير اسلام است - 2003-01-21


قاضی القضات افغانستان تلويزيون کيبلی کابل را مسدود کرده و ميخواهد تدريس مشترک دختران و پسران را منع کند و ميگويد هر دو مغاير اسلام است. مولوی فضل هادی شنواری قاضی القضات و رئيس محکمهء عالی بخبرنگاران گفت ده ها شکايت رسيده بود که در تلويزيون کيبلی سرايندگان نيمه برهنه و فلم های قبيح نمايش داده ميشود. منع تلويزيون کيبلی در کابل به تعقيب اقدام مشابه در جلال آباد صورت ميگيرد. بعضی از مالکين شبکهء کيبلی ميگويند اين هدايت بخشی از مبارزه بين اسلاميست ها و عناصر طرفدار غرب در حکومت حامد کرزی است که جانشين رژيم بنيادگرای طالب شده است. تحت رژيم طالبان تلويزيون، موسيقی و سينما کاملاً منع شده بود. فضل هادی شنواری همچنان گفت ميخواهد به تدريس مشترک دختران و پسران در افغانستان خاتمه بدهد و استدلال ميکند که بموجب شريعت چنين چيزی منع است. اما او گفت نميداند که آيا حامد کرزی به آن اجازه خواهد داد يانه.

XS
SM
MD
LG