لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش جديد در مورد کمک به افغانستان - 2003-01-24


گزارش يک کميتهء پارلمان برتانيه هشدار ميدهد که اگر افغانستان کمک اقتصادی و امنيتی بيشتر دريافت نکند هرج و مرج دران کشور مستولی خواهد شد. گزارش کميتهء انکشاف بين المللی حاکيست که يک سال بعد از جنگ تحت رهبری ايالات متحده که رژيم طالبان را برانداخت يک اقتصاد عملی و ياشرايط مناسب امنيتی در افغانستان وجود ندارد. گزارش حاکيست که اکثريت پنج مليارد دالری که به افغانستان داده شده بعوض بازسازی آن کشور جنگ زده در پروژه های بشری بمصرف رسيده است. گزارش همچنان خواستار مستقر ساختن قوای حافظ صلح در سراسر کشور ميشود نه تنها در کابل.

XS
SM
MD
LG