لینک های دسترسی

Breaking News

جنرال تامی فرنکس در پاکستان - 2003-01-27


جنرال تامی فرنکس قوماندان قوای ايالات متحده درشرق ميانه دراسلام آباد با پرويزمشرف، رئيس جمهورپاکستان ملاقات کرد. حکومت پاکستان طی بيانيه ای گفت مذاکرات برهمکاری قوای ايالات متحده و پاکستان در افغانستان متمرکز بود. جزئيات بيشتری درمورد اين ملاقات ارائه نشده است. جنرال تامی فرنکس احتمالاً نظارت هر نوع جنگ تحت رهبری ايالات متحده را با عراق بعهده خواهد داشت. او بروز يکشنبه بعد از سفری به خليج فارس به پاکستان وارد شد. ايالات متحده برای يک عمليات احتمالی عليه عراق قوای خود را در خليج فارس تقويه ميکند. پاکستان يک متحد عمده ايالات متحده در جنگ اين کشور عليه دهشت افگنی در افغانستان است. اما پرويز مشرف گفته است که پاکستان در عمليات نظامی عليه عراق اشتراک نخواهد کرد.

XS
SM
MD
LG