لینک های دسترسی

Breaking News

دو عسکر افغان در ولايت پکتيکا کشته شدند - 2003-01-27


قوای نظامی ايالات متحده ميگويد افراد مسلح ناشناس در سرحد با پاکستان دو عسکر افغان و يک نفر ملکی را بضرب گلوله بقتل رسانيده اند. يک نطاق نظامی ايالات متحده گفت يک عسکر ديگر افغان درين حملهء روز يکشنبه در نزديک شکين در ولايت پکتيکا مجروح گرديده است. نطاق گفت در يک واقعهء جداگانه يک عسکر قوای خاص ايالات متحده در مناطق مرکزی افغانستان در يک چاه افتاده و مجروح گرديد. اين عسکر بيک شفاخانه در آلمان انتقال داده شد و وضع صحی اش ثابت خوانده شده است. در عين زمان، قوای نظامی ايالات متحده ميگويد بروز يکشنبه يک راکت در نزديک ميدان هوائی چپمن ايالات متحده در ولايت خوست اصابت کرد ولی از خسارات يا جراحاتی گزارش داده نشده است.

XS
SM
MD
LG