لینک های دسترسی

تماس بيِن کوريای شمالی و کوريای چنوبی - 2003-01-27


نمايندهء عالی رتبهء کوريای جنوبی برای کوريای شمالی ملاقات های خود را با مامورين در پيونگ يانگ طی يک ماموريت دپلوماتيک جهت ترغيب آن کشور کمونيستی برای ختم پروگرام ذروی اش، آغاز نموده است.ليم دونگ وان يک مشاور امنيت ملی امروز به شمال وارد شد. او حامل نامه ای از کم دای جونگ رئيس جمهور کوريای جنوبی عنوانی کم جونگ ال همتای شمالی اش است. مامورين ميگويند در نامه از پيونگ يانگ تقاضا شده تا پروگرام ذروی خود را فوراً متوقف سازد. بروز دوشنبه نمايندهء کوريای جنوبی با کم يونگ سون، يک مشاور نزديک کم جونگ ال ملاقات نمود. وسايل نشراتی رسمی کوريای شمالی بار ديگر گفتند که يگانه راهء حل بحران ذروی مذاکرات مستقيم بين پيونگ يانگ و واشنگتن است.

XS
SM
MD
LG