لینک های دسترسی

Breaking News

کمک پنج مليون دالری ايالات متحده برای شفاخانهء رابعهء بلخی کابل - 2003-01-27


حکومت ايالات متحده می گويد در سال جاری پنج مليون دالر را در راهء بازسازی يکی از بزرگترين شفاخانه های کابل بمصرف خواهد رسانيد. مامورين وزارت صحيه و خدمات بشری ايالات متحده می گويند ازين وجوه همچنين در قسمت اعمار چهار کلينيک اين شفاخانه در ساير مناطق افغانستان استفاده خواهد شد. آنها می گويند اين مبلغ شفاخانهء زنانهء رابعهء بلخی را قادر می سازد تا دوکتوران، پرستارها و قابله ها را در قسمت زايمان و مراقبت نوزادان تربيه کند. افغانستان يکی از کشورهائيست که تعداد وفيات زنان هنگام ولادت دران بيشترين ميباشد. مرکز کنترول امراض ايالات متحده می گويد يکی از شصت زن در افغانستان هنگام زايمان وفات می کند.

XS
SM
MD
LG