لینک های دسترسی

Breaking News

جلالی وزير داخلهء جديد افغانستان - 2003-01-28


حامد کرزی، رئيس دولت مؤقت افغانستان يک وزير جديد داخله را تعيين کرده است. علی احمد جلالی، يک صاحب منصب سابق اردوی افغانستان که بعد از تهاجم سال ۱۹۷۹ شوروی بر افغانستان به ايالات متحده نقل مکان کرده بود، سومين شخصی است که از وقت سقوط رژيم طالبان باينطرف، وزارت داخله را عهده دار می شود. علی احمد جلالی هنگام اقامتش در واشنگتن رئيس سرويس پشتوی صدای امريکا بود. علی احمد جلالی جانشين تاج محمد وردک می شود، که بحيث مشاور امور قبايلی رئيس دولت تعيين گرديده است.

XS
SM
MD
LG