لینک های دسترسی

عکس العمل به موضوع عراق - 2003-01-28


ولاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه می گويد اگر بغداد مانع کار مفتشين اسلحهء ملل متحد شود، روسيه شايد موقف خود را با رابطه بعراق شديدتر سازد. ولاديمير پوتين گفت اگر عراق به اخلال کار مفتشين آغاز کند، روسيه را شايد وادار سازد با ايالات متحده يکجا شده خواستار تدابير شديدتر شورای امنيت ملل متحد گردد. قبلا ً جک سترا، وزير خارجهء برتانيه گفت عراق از تقاضای خلع سلاح ملل متحد تخطی کرده است. در پاريس، دومنيک دو ڤيل پن، وزير خارجهء فرانسه موقف آن کشور را عليهء هرنوع عمل يکجانبه درين مورد تکرار کرد. در واشنگتن، يک نطاق قصر سفيد يک قطعنامهء جديد شورای امنيت را که اقدامات نظامی را اجازه می دهد خوشايند خواند ولی گفت چنين چيز لازمی نيست.

XS
SM
MD
LG