لینک های دسترسی

قتل يک قاچاق بر در سرحد بين افغانستان و تاجگستان توسط محافظين روسی - 2003-02-10


محافظين روسی که در سرحد بين افغانستان و تاجکستان گزمه ميکنند، يک قاچاق بر افغان را بقتل رسانيدند که دو کيلوگرام هيروئين و 10 کيلوگرام مواد منفجره را قاچاق می برد. يک نطاق محافظين سرحدی روسيه گفت اين واقعه شام يکشنبه وقتی رخ داد که قاچاق بر در منطقهء قلعهء خم واقع در 320 کيلومتری دوشنبه، پايتخت تاجکستان از دريا بگذرد. تاجکستان يک راهء عمدهء قاچاق مواد مخدر از افغانستان به روسيه و اروپای غربی شده است.

XS
SM
MD
LG