لینک های دسترسی

Breaking News

حملهء غير مترقبه بر عساکر قوای خاص ايالات متحده - 2003-02-18


يک نطاق قوای نظامی ايالات متحده ميگويد عساکر قوای خاص ايالات متحده در شرق افغانستان هدف حمله قرار گرفتند ولی کسی مجروح نشد. دگروال راجر کنگ گفت اين حملهء غيرمترقبه بروز دوشنبه در نزديک شهر اسعد آباد مرکز ولايت کنر رخ داد. دگروال راجر کنگ گفت حمله مؤثر نبود و تماس قوای امريکائی با حمله کنندگان قطع گرديد. قوای ايالات متحده بخشی از قوای متحدين است که در جستجوی قوای طالب و شبکهء دهشت افگنی القاعده می باشند.

XS
SM
MD
LG