لینک های دسترسی

Breaking News

جاپان برای مساعی خلع سلاح افغانستان سی و پنج مليون دالر کمک کرد - 2003-02-19


جاپان اعلام کرد که برای پروگرام تحت سرپرستی ملل متحد جهت خلع سلاح و غير فعال ساختن جنگجويان غير حکومتی در افغانستان جنگ زده 35 مليون دالر کمک ميدهد. ازين کمک جاپان، بادامهء مساعی تشکيل يک اردوی ملی، در راهء رديابی و جمع آوری اسلحه در سراسر افغانستان استفاده خواهد شد. پيشرفت در جهت تشکيل يک اردوی شامل تمام اقوام بخاطر استفاده از اردوهای شخصی جنگ سالارانی که قسمت زياد کشور را در خارج کابل کنترول ميکنند، بطی بوده است. اما مامورين ايالات متحده و ملل متحد اميدوارند در حالی که کشور بسوی تشکيل يک قوای متحد امنيتی در حرکت است، پروگرام خلع سلاح سازی اتکا بر اسلحهء خصوصی را کمتر سازد. انتظار ميرود حامد کرزی بروز پنجشنبه به توکيو مواصلت کند تا در کنفذانس کمک دهندگان بين المللی روی خلع سلاح اشتراک نمايد.

XS
SM
MD
LG