لینک های دسترسی

Breaking News

زلزله در چين - 2003-02-24


يک زلزلهء تباه کننده در منطقهء شين جيانگ در شمال غرب چين باعث هلاکت حد اقل 259 نفر و جراحات بيش از دو هزار نفر ديگر شده است. مامورين گفتند اين زلزله منازل، مکاتب و ساير عمارات را در منطقهء اکثراً مسلمان نشين واقع در سرحد کوهستانی با قرغزستان، منهدم کرده است. عملهء نجات و عساکر در جستجوی کسانی که زنده مانده اند و اجساد قربانيان هستند. شدت زلزله بمقياس رکتر شش اعشاريه هشت بود. زلزله درين منطقه اکثراً بوقوع می پيوندد ولی خسارات و تلفات زيادی ببار نمی آورد، زيرا منطقه پرنفوس نيست. صليب سرخ چين برای ارسال کمک عاجل آمادگی می گيرد. حکومت مرکزی قبلا ً خيمه، لحاف و ساير مواد ارسال کرده است.

XS
SM
MD
LG