لینک های دسترسی

Breaking News

کابينهء ترکيه تعبيهء عساکر امريکائی را بخاک آن کشور تصويب کرد - 2003-02-24


کابينهء ترکيه تعبيهء عساکر ايالات متحده را بخاک ترکيه برای جنگ احتمالی با عراق تصويب کرده است. يک نطاق کابينه گفت بعضی از وزرا ملاحظاتی داشتند ولی تصميم گرفته شد که لايحه را به پارلمان ترکيه ارسال کنند. پارلمان ترکيه بايد قبل از مواصلت تخمين ۴۰ هزار عسکر امريکائی آنرا تصويب کند. هنوز معلوم نيست که اين رای گيری چه وقت صورت خواهد گرفت. يک نطاق قصر سفيد می گويد ايالات متحده از اقداماتی که حکومت ترکيه تا بحال اتخاذ نموده مسرور است. مامورين ترکيه و ايالات متحده می گويند هنوز روی توافقی مذاکره می کنند که بموجب آن واشنگتن ملياردها دالر را جهت جبران خسارات ناشی از جنگ به انقره کمک اقتصادی خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG