لینک های دسترسی

Breaking News

بيانات صدراعظم پاکستان با رابطه به عراق - 2003-03-10


ظفرالله خان جمالی، صدراعظم پاکستان می گويد برای کشورش خيلی مشکل خواتهد بود تا از يک جنگ عليهء عراق پشتيبانی کند . او بروز دوشنبه بخبرنگاران گفت که پاکستان يک عضو غير دائمی ملل شورای امنيت ملل متحد است و موقف کشورش در موضوع عراق در ملل متحد بر اصول و مصالح ملی استوار خواهد بود.

او نگفت که آيا پاکستان از قطعنامهء شورای امنيت طرفداری می کند و يا نه. . پاکستان درين گفتار خود ثابت قدم بوده که عراق بايد از همه قطعنامه های مربوطهء شورای امينت ملل متحد متابعت کند. پاکستان همچنان گفته است که به صلح نيز بايد فرصت داده شود و قبل از حمله بر عراق بايد از همهء مجراهای مسالمت آميز استفاده شود.

XS
SM
MD
LG