لینک های دسترسی

بيانات رهبر حزب حاکمهء ترکيه با رابطه به عراق - 2003-03-10


رهبر حزب حاکمهء ترکيه ميگويد نمی تواند تاريخ مشخصی را برای رای گيری پارلمان روی اجازه دادن به تعبيهء عساکر ايالات متحده به ترکيه در صورت جنگ احتمالی عليهء عراق، ارائه کند. رجب طيب اردوغان اين موضوع را در اولين مصاحبهء تلويزيونی اش به تعقيب پيروزی در انتخابات ميان دوره ای بيان کرد. اين انتخابات راه را برای تعيين او بحيث صدراعظم باز می کند. رجب طيب اردوغان گفت قبل از تعيين تاريخ رای گيری در پارلمان بايد يک حکومت جديد را تشکيل داده و ببيند که آيا شورای امنيت ملل متحد قطعنامهء جديدی را تصويب می کند يانه. پارلمان ترکيه قبلا ً در ماهء جاری تعبيهء عساکر را رد کرده بود. اما اردوغان و قوای نظامی ترکيه، هردو ازان طرفداری می کنند. ايالات متحده می خواهد در صورت جنگ با عراق با استفاده از پايگاه های ترکيه يک جبههء دوم را عليهء عراق در شمال باز کند.

XS
SM
MD
LG