لینک های دسترسی

هدايت باتباع هند در عراق جهت ترک آن کشور - 2003-03-10


هند از اتباع خود در عراق، بشمول مامورين سفارت هند، خواسته است تا بزودی ممکنه آن کشور را ترک کنند. يشونت سنها، وزير خارجهء هند بروز دوشنبه اعلام کرد که حکومت به تقريباً ۵۰ تبعهء هند هدايت داده تا در قسمت ترک عراق اقدامات فوری را روی دست بگيرند. يشونت سنها به تعقيب جلسه ای روی موضوع عراق تحت رياست اتل بيهاری ڤاجپای، صدراعظم هند که احزاب سياسی هند دران اشتراک کرده بودند، اين مطلب را اعلام کرد.

XS
SM
MD
LG