لینک های دسترسی

جلسهء مجوزهء وزرای نفت اوپک - 2003-03-11


۰وزرای نفت اوپک ، سازمان کشور های صادر کنندهء نفت ، که امروز سه شنبه در ويانا برای يک جلسه آمادگی می گيرند می گويند با وصف تهديد جنگ درعراق ذخاير کافی نفت برای حفظ بازار نفت به حالت موجوده موجود است. عبد الله بن حامد العطيه رئيس اوپک گفت عقيده ندارد که کمبود نفت در بازار وجود داشته باشد. ولی می افزايد يازده کشور اين سازمان آنچه بتوانند برای ثبات بازار نفت جهان بشمول بلند بردن قیمت نفت درصورت لزوم و مختل شدن توليد نفت در حالت بروز جنگ ديگری در خليج ، انجام خواهند داد. قيم نفت جهان به بلند ترين سطح خود رسيده و از چهل و يک دالر فی بيرل در دوران جنگ خليج در سال ۱۹۹۱ بلند تر رفته است.

XS
SM
MD
LG