لینک های دسترسی

Breaking News

تونی بلِر و موضوع ويتوی قطعنامهء عراق - 2003-03-11


تونی بلير صدراعظم برتانيه هشدار داده که مذاکرات در مورد ويتو کردن فيصله نامهء جديد شورای امنيت ملل متحد درمورد خلع سلاح ساختن عراق به صدام حسين رئيس جمهور عراق علامت نا درستی می رساند. توی بلير گفت اگر کشور ها در بارهء استفاده از حق ويتو تحت هر شرايطی سخن می زنند، به رهبر عراق اين پيام را می رسانند که وی از چنگک رها شده است. فرانسه و روسيه گفته اند فيصله نامهء جديد را که ازطرف برتانيه ، ايالات متحده و هسپانيه پيش شده ويتو خواهند کرد. اين فيصله نامه زمينه را برای اقدام نظامی عليهء عراق فراهم خواهد ساخت . تونی بلير گفت برتانيه سعی دارد نظريات بسيار واضحی در بارهء اينکه عراق چگونه می تواند خلع سلاح گردد ارائه خواهد کرد. ۰

XS
SM
MD
LG