لینک های دسترسی

Breaking News

ناکامی مذاکرات قبرس - 2003-03-11


کوفی عنان منشی عمومی ملل متحد می گويد مذاکرات بمنظور خاتمه دادن به سی سال انقسام جزيرهء قبرس ناکام گرديد. کوفی عنان صبح امروز اين مطلب را بعد از مذاکرات بدون وقفه با تاسوس پاپاندوپولوس رئيس جمهور يونانی زبانان قبرس و رؤف دنکتاش رهبر ترکی زبانان قبرس در هاگ اعلام کرد. ولی مامورين در ترکيه و قبرس ابراز اميد کردند که اين بن بست رفع شده بتواند. ميانجی های ملل متحد و غربی سعی داشتند دو جانب را ترغيب کنند که يک پلان پيشنهادی کوفی عنان را قبول نمايند. اين پيشنهاد تشکيل يک فدريشن مرکب از دو دولت با ارتباطات ضعيف از طريق يک حکومت مرکزی را تقاضا داشت. قبرس از زمانی که عساکر ترکيه بر اين جزيرهء مديترانه در سال ۱۹۷۴ بعد از کودتائی نظامی تحت الحمايهء يونان در نيکوسيا پايتخت قبرس تهاجم نمود، تقسيم گرديده است.

XS
SM
MD
LG