لینک های دسترسی

Breaking News

جورج بش از حامد کرزی بخاطر روش سناتئرها بمقابلش پوزش طلبيد - 2003-03-11


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان تلفون کرد تا بخاصر روش بعضی از سناتوراندر جريان سفرش به واشنگتن که باعث رنجش او شده بود، پوزش بخواهد. آری فلايشر، نطاق قصر سفيد اين تلفون را که بروز شنبه شده بود تائيد کرده گفت که چنين عذر خواهی مؤجه بود. او گفت در مورد روش بمقابل رهبران جهان يک عنعنهء ديرينه وجود دارد و در جريان ملاقات حامد کرزی در سنا ازان آداب و رسوم پيروی نشده بود. مشکل وقتی ايجاد شد که حامد کرزی، رئيس دولت انتقالی افغانستان از کميتهء روابط خارجی مجلس سنا ديدن کرد و کميته آنرا يک ملاقات تعريف کرده بود. بصورت عموم رؤسای دول بطور خصوصی با اعضای کميته ملاقات ميکنند. اما از حامد کرزی دعوت شده بود در يک اتاق جلسهء استماعيه با حضور خبرنگاران حاضر شود و در حاليکه در عقب ميزی که پائينتر از سناتوران بود نشست و مورد سؤالات درشتی قرار گرفت. يک مامور وزارت خارجهء افغانستان گفت جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده تلفون کرده گفت که اين روش بمقابل حامد کرزی مناسب نبود. او گفت حکومت افغانستان در مورد آنچه اتفاق افتاده تحقيق ميکند ولی تاکيد کرد که افغانستان هنوز هم خود را متحد نزديک واشنگتن تلقی ميکند.

XS
SM
MD
LG