لینک های دسترسی

Breaking News

سفر وزير خارجهء روسيه بکابل - 2003-03-12


ايگور ايوانوف، وزير خارجهء روسيه می گويد هر نوع جنگ با عراق شايد به افزايش در دهشت افگنی بين المللی منجر گردد. ايگور ايوانوف می گويد گروه های افراطی و دهشت افگن از پيچيدگی های سياسی جهانی جنگ با عراق سؤ استفاده خواهند کرد. او تقاضای روسيه را برای يک راهء حل دپلوماتيک بحران تکرار کرد. وزير خارجهء روسيه در يک کنفرانس مطبوعاتی با داکتر عبدالله، وزير خارجهء افغانستان در کابل صحبت می کرد. ايگور ايوانوف همچنان مساعی بازسازی را در يک سلسله ملاقات ها با رهبران افغان مورد بحث قرار داده و پروژه ای را جهت بازسازی سفارت روسيه که در خلال جنگ تخريب شده افتتاح کرد. وزير خارجهء روسيه بعد از مذاکرات با رهبران ايران در تهران وارد کابل شد. او در تهران تمايل روسيه را برای ويتوی يک قطعنامهء جديد در شورای امنيت ملل متحد که شايد منجر بجنگ با عراق شود ، تکرار کرد. توقف بعدی او تاجکستان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG