لینک های دسترسی

Breaking News

جنگ در شرق افغانستان - 2003-03-13


۰قوای تحت رهبری ايالات متحده پنج افغان را در يک جنگ مسلحانه در شرق افغانستان بقتل رسانيده اند. يک نطاق نظامی ايالات متحده می گويد يک کاروان کوچک قوای ائتلاف که از ديروز از يک معبر کوهستانی بين شهر های گرديز و خوست می گذشت تحت گلوله باری ماشيندار و اسلحهء خفيف قرار گرفت . نطاق گفت قوای تحت رهبری ايالات متحده پنج مهاجم را کشته و دو نفر ديگر شانرا دستگير کردند. وی گفت يک طيارهء ايالات متحده برای پشتيبانی ازکاروان قوای ائتلاف خواسته شد. معلوم نيست که چه مرجعی اين تهاجم را براه انداخت. مامورين ايالات متحده می گويند بقايای رژيم بر کنار شدهء طالبان و القاعده وهمچنان حاميان گلبدين حکمتيار رهبر شورشيان درين منطقه فعال هستند.

XS
SM
MD
LG