لینک های دسترسی

Breaking News

تشکيل مجوزهء حکومت جديد در ترکيه - 2003-03-13


رجب طيب اردوغان صدراعظم آيندهء ترکيه حکومت جديد را تشکيل می دهد که واشنگتن اميدوار است پيشنهاد تعبيهء عساکر ايالات متحده را در ترکيه به سرعت به پارلمان ترکيه دو باره پيش نمايد. وقتی احمد نجدت سيزار رئيس جمهور ترکيه کابينهء او را تائيد کند رسماً صدراعظم ترکيه می شود. حکومت رئيس جمهور بُش اميدوار است که اردوغان پيشنهاد تعبيهء عساکر ايالات متحده را به پايگاه های ترکيه دو باره به پارلمان ارجاع نمايد. وزارت دفاع ايالات متحده می خواهد که از اين پايگاه ها برای باز کردن جبههء دومی در شمال عراق در صورت آغاز جنگ استفاده کند. اعضای پارلمان ترکيه اين پيشنهاد را دو هفته قبل رد کردند. اردوغان گفته است ايالات متحده بايد نقش ترکيه را در عراق بعد ازجنگ ، قبل از آنکه اين پيشنهاد دو باره به پارلمان فرستاده شود واضح سازد.

XS
SM
MD
LG