لینک های دسترسی

Breaking News

روسيه و نمايندهء ملل متحد در قبال جنگ در عراق در مورد افغانستان اظهار نگرانی کردند - 2003-03-25


مامورين ملل متحد و روسيه ميگويند ممکن است جنگ در عراق احيای اقتصاد افغانستان را بمخاطره بيفگند. لخظر براهيمی، نمايندهء خاص ملل متحد برای افغانستان بروز سه شنبه طی ملاقاتی با ايگور ايڤانوف، وزير خارجهء روسيه در ماسکو هشدار داد که جنگ عراق ممکن توجه را از کمک عاجل بعد از جنگ برای افغانستان منحرف سازد. لخظر براهيمی گفت وقتی کشورهای کمک دهنده بر احتياجات بشری عراق توجه نمايند کمک بين المللی برای افغانستان شايد کاهش يابد. او گفت حتی تعهداتی که برای احيای اقتصادافغانستان قبلا ً سپرده شده شايد کاملا ً برآورده نشود. ايگور ايڤانوف گفت جنگ شايد سبب شود عناصر اسلاميست در افغانستان تندروتر شده و حکومت را مورد تهديد قرار دهند.

XS
SM
MD
LG