لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت در کشمير - 2003-03-25


معاون صدراعظم هند پاکستان را به تحريک خشونت در کشمير، جائی که ۲۴ دهاتی هندو در حملهء روز دوشنبه کشته شدند، متهم کرده است. کرشنا ادڤانی امروز از دهکدهء نادی مرگ واقع در جنوب سری نگر ديدن کرده و قتل ها را يک قتل عام توصيف نمود. افراد مسلح ملبس به يونيفورم عسکری ساکنين دهات را از خانه های شان اخراج نموده و بعداً از فاصلهء کم هدف گلوله قرار دادند. مقتولين شامل ۱۱ مرد، ۱۱ زن و دو طفل بود. هندوهائی که ازين واقعه جان بسلامت بردند به معاون صدراعظم گفتند می خواهند منطقه را ترک کنند. کرشنا ادڤانی گفت حکومت هر کسی را که بخواهد منطقه را ترک کند کمک خواهد نمود ولی او گفت که رفتن آنها بمثابهء پيروزی دشمن خواهد بود.

XS
SM
MD
LG