لینک های دسترسی

Breaking News

عکس العمل ها بجنگ در عراق - 2003-03-25


چين می گويد آماده است از هر نوع پلانی که جنگ تحت رهبری ايالات متحده را در عراق متوقف سازد، پشتيبانی نمايد. يک نطاق وزارت خارجه بروز سه شنبه گفت پيکنگ تقاضا می کند که جامعهء بين المللی در جهت يافتن يک راهء حل سياسی برای موضوع عراق اقدامات ممکن را روی دست گيرد. چين توقف فوری جنگ را تقاضا کرده و می گويد اين جنگ تخطی از قوانين بين المللی است. اين سخنگو گفت چين در مورد بدتر شدن وضع بشری در عراق نگرانی دارد. اندونيزيا يک مخالف ديگر جنگ می گويد روابط دپلوماتيک خود را با ايالات متحده قطع نخواهد کرد ولی از شورای امنيت ملل متحد خواستار خواهد شد تا بجنگ خاتمه دهد. حسن ويراجودا، وزير خارجهء اندونيزيا در جاکارتا بخبرنگاران گفت حکومت متبوعش اميدوار است يک جلسهء اضطراری شورای امنيت جهت بحث روی اين موضوع داير گردد. سسلو بامبانگ يودهويونو، وزير امنيت اندونيزيا گفت حکومت آن کشور در خلال احتجاجات مداوم ضد جنگ توسط مردم از غربی ها محافظت خواهد کرد. پارلمان کوريای جنوبی رای گيری را روی اعزام عساکر بطرفداری از جنگ تحت رهبری ايالات متحده در عراق، بتعويق انداخته است. حکومت سيول می خواهد ۶۰۰ انجنير قوای نظامی و ۱۰۰ تن از پرسونل طبی را بخليج فارس اعزام کند.

XS
SM
MD
LG