لینک های دسترسی

Breaking News

بودجهء جنگ عراق - 2003-03-25


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده از کانگرس در حدود ۷۵ مليارد دالر وجوهء اضافی جهت پرداخت مصارف جنگ عراق و جنگ جهانی عليهء دهشت افگنی برای شش ماهء آينده درخواست کرده است. رئيس جمهور بار ديگر گفت ما نمی دانيم اين جنگ چقدر دوام خواهد کرد ولی نتيجهء آنرا می دانيم، مردم عراق آزاد خواهند شد و جهان مصونتر خواهد شد. بودجهء جنگ رئيس جمهور همچنان کمک و بازسازی را در عراق تمويل خواهد کرد و به متحدين ايالات متحده در شرق ميانه که از ناحيهء جنگ متاثر شده اند کمک فراهم خواهد کرد و مصارف فزايندهء تدابير امنيت داخلی ايالات متحده را می پردازد. بروز چهارشنبه رئيس جمهور با تونی بلير، صدراعظم برتانيه در نزديک واشنگتن ملاقات کرده و جنگ و آيندهء عراق را مورد بحث قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG