لینک های دسترسی

Breaking News

توزيع کمک به بصره - 2003-03-25


قوای برتانيه می گويد کوشش می کند شهر بصره را در عراق مصون سازد تا کمک بشری عاجل در آنجا توزيع شده بتواند. بيش از ۶۰ فيصذ نفوس از وقت آغاز مخاصمات در هفتهء گذشته باينطرف فاقد برق و آب آشاميدنی هستند. ملل متحد می گويد ده ها هزار طفل بخطر مرض معروض شده اند. کمک بشری در کويت منتظر است و همچنين به شهر بندری ام قصر مواصلت می کند ولی جنگ جاری در جنوب عراق مانع توزيع آن گرديده است.

XS
SM
MD
LG